De komende tijd stonden er feestelijkheden gepland onder auspiciën van het Oranjecomité Rozenburg. In een schrijven informeert het bestuur de Rozenburgse bevolking over de laatste ontwikkelingen.

Beste Rozenburgers,

Koningsdag 27 april 2020
Tot onze spijt hebben we, gezien de ontwikkelingen rond het Corona-virus en de daartoe opgelegde maatregelen door het Rijk, moeten besluiten Koningsdag Rozenburg op 27 april 2020 af te gelasten. De huidige maatregelen duren tot 6 april. Het ligt niet in de verwachting dat de maatregelen na die datum soepeler worden. Dat geeft voor alle deelnemers, en voor ons als organisatie, een zeer onzekere situatie.
Wel onderzoeken we de mogelijkheden om later dit jaar de festiviteiten van Koningsdag in aangepaste vorm alsnog aan te kunnen bieden. Graag spreken we op dit moment van uitstel en niet van afstel. Zodra hierover meer bekend is, komen we daarop terug.

Dodenherdenking 4 mei 2020
Het ligt in de lijn der verwachtingen dat ook Dodenherdenking niet in de bekende vorm kan worden uitgevoerd. Voor wat betreft het niet door laten gaan van Dodenherdenking hebben wij nog geen besluit genomen. Mogelijk kiezen we voor een aangepaste vorm. Hiervoor volgen we de ontwikkelingen op de voet en nemen hierover in een later stadium een besluit. Ook hierin zijn we namelijk afhankelijk van diverse samenwerkingspartners.

Bevrijdingsdag 5 mei 2020
In Muziektheater De Ontmoeting zijn vele festiviteiten in het kader van '75 jaar vrijheid' in voorbereiding. Het Oranjecomité is hierin wel samenwerkingspartner, maar geen organisator. Het is dus aan Muziektheater De Ontmoeting om mededelingen te doen over het wel of niet doorgaan van deze festiviteiten.

Tot slot.
Neemt u alstublieft de maatregelen opgelegd door het Rijk, en de adviezen van het RIVM, ter harte. Het is op dit moment in ieders belang.
Veel sterkte en gezondheid van harte toegewenst!

Bestuur Oranjecomité Rozenburg,

Frank Schellenboom (voorzitter), Geertje Timmer-de Jonge (secretaris), René van den Beemt (penningmeester), Mieke de Boer (alg. bestuurslid) en Rob Oosterlee (alg. bestuurslid)

Bron: Oranjecomité Rozenburg

Copyright © 2023 www.sportenrozenburg.nl. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.
Tuesday the 7th. .