Het zijn de ogen, de oren en de reuk van de Port of Rotterdam, de verkeersregelaars van de Rotterdamse haven waar jaarlijks meer dan 30.000 zeeschepen komen. Op één van die schepen die de veiligheid van de haven bewaken, de RPA 15, is Rozenburger Perry Dekker kapitein. Zijn schip wordt in de monding van de scheepvaartroutes naar het havengebied ingezet. De Port of Rotterdam is eigenlijk de entree tot Europa, zeker de noordwest kant.

De schepen van het Havenbedrijf zorgen voor een goede afhandeling en natuurlijk een vlot verloop. Immers 'time is money' zeker in de Rotterdamse haven. Rotterdam is meer dan een doorvoerhaven. Veel grondstoffen worden in dit gebied verder verwerk tot deel- of eindproducten. Naar schatting werken er zo'n 90.000 mensen in en rond de havens. Een belangrijke pijler van de Nederlandse economie.

Het havenbedrijf werkt met zo'n 1200 mensen aan het versterken van de concurrentiepositie van Rotterdam. Jaarlijks doen zo'n 32.000 zeeschepen en drie keer zoveel binnenvaartschepen Rotterdam aan. Dat geheel wordt gevold en begeleid op radar systemen maar in de zorgverlening zouden we praten over 'handen aan het bed' oftewel ook op het water moet het een en ander ook worden begeleid, 24 uur per dag 7 dagen in de week. Ingrijpen in moeilijke situaties, eerste hulp bij calamiteiten waar onder de blussystemen die de schepen zoals de RPA 15 aan boord hebben. Daarnaast is er ook een inspectiedienst die de transporten van gevaarlijke stoffen nauwlettend in de gaten houden. Veiligheid en milieu (een schone haven) staat centraal bij de Havendienst. Niet alleen alle scheepsbewegingen worden gevolgd maar ook alle werkzaamheden in de haven en aan kades en steigers wordt in kaart gebracht en in de gaten gehouden. Calamiteiten waardoor het water wordt vervuild en het treffen van de nodige maatregelen om erger te voorkomen. Ook al zijn ze niet werkzaam bij de zeehavenpolitie kan je de schepen en hun bemanning zien als de wijkagent op het water. En soms is het wat onstuimig aan de mondig van de Waterweg en moet je ook nog zeebenen hebben. Wij krijgen van de kapitein Dekker nogal eens informatie uit de eerste hand, en als het kan delen we die natuurlijk met de bezoekers van de site. Een mooie maar vooral een verantwoordelijke baan, veel en veel meer dan een stukje rondvaren met een bootje. Alhoewel als je zeebenen hebt het de afgelopen dagen wel leuk was op het water.

 

rpa15_005
rpa15_006
rpa15_007
rpa15_008
rpa15_009
1/5 
start stop bwd fwd

 

foto's: Met dank aan Perry Dekker en fotograaf Arie Buurman