Gebruikte we de molens in vroegere jaren vooral voor het malen van granen en het droogpompen van de polders, is het de laatste jaren meer en meer om energie te winnen. De wind krijgen we kosteloos en vooral in ons landje is het maar weinig echt windstil. Op de landtong van Rozenburg staan een paar kolossale exemplaren waar mee energie wordt opgewekt. Die windmolens zijn aan vervanging toe. De nieuwe windturbines zullen nog groter en hoger worden om nog meer energie op te wekken.

Dat het hard moet waaien voor de windmolens gaan draaien is een fabeltje, de meeste windmolens draaien al en leveren energie bij windkracht 2. Bij windkracht 5 kan een windmolen in één uur al net zoveel energie opwekken als een gemiddeld gezin per jaar nodig heeft, 3000 kilowattuur (gemid. gezin 3300 kilowattuur/jaar bron Nuon). Omdat het opwekken van energie met windturbines meestal nogal grillig verloopt is het opslaan van de energie de andere kant van de medaille. Ook daar zijn grote stappen gemaakt. Processen zijn: elektrolyse, methaniseren en opslaan in accu’s. De technieken (elektrolyse en methaniseren) werken allebei met chemische processen. Met overtollige windenergie maakt men waterstofgas of methaan. Als er te weinig windenergie is omdat windmolens door een gebrek aan wind niet kunnen draaien, komt de opgeslagen energie weer vrij door een proces de andere kant op (verbranding). Dit handigheidje kan met veel meer chemische processen. Ook accu's werken zo. De windenergie zorgt voor een chemische verandering binnen in de accu. Die verandering kost energie. Om de opgeslagen energie weer vrij te maken laat men het proces de andere kant op verlopen. De details hangen ervan af welk soort accu wordt gebruikt.

Landtong Rozenburg

De Landtong van Rozenburg is de eerste plek waar de gemeente Rotterdam volgend jaar begint met de bouw van nieuwe windmolens, Provinciale Staten hebben de lijst met beoogde plaatsen vastgesteld. Daarbij zitten er vier op Rotterdams grondgebied: Rozenburg, Hoek van Holland, Hoogvliet en Charlois. Eerder vielen acht plekken af zoals het Rivium en de duinen en de pier van Hoek van Holland.

Wethouder Pex Langenberg (duurzaamheid, D66) is tevreden met het resultaat: ,,Wij nemen graag onze verantwoordelijkheid voor windenergie, maar niet ten koste van alles. We zijn steeds selectiever bij de beoordeling van de locaties. Daarom zijn eind vorig jaar acht plaatsen afgewezen en vier aanbevolen.’’ Behalve de Landtong (Rozenburg) staan nu de Verlengde Nieuwe Waterweg (Hoek van Holland), het Beneluxplein (Hoogvliet) en bedrijventerrein Charloisse Poort (Charlois) op de nominatie.

Vernieuwing en uitbreiding bestaand windpark

Het bestaande windpark op de landtong is opgebouwd uit twee delen: het westelijke deel bestaat uit tien windmolens uit 2007. Hiervan staan er vijf aan de westkant en vijf aan de oostkant van de Maeslantkering. Direct oostelijk daarvan zijn in 2015 twee windmolens in gebruik genomen. Op de landtong worden de tien bestaande, kleine windmolens vervangen door circa negen modernere en efficiëntere exemplaren. De huidige tien windmolens leveren 15 megawatt (MW) en zijn economisch afgeschreven. De oude windmolens worden aangeboden op de internationale markt. In dezelfde grondstrook worden maximaal 9 nieuwe, grotere windmolens gerealiseerd waarbij het vermogen wordt vergroot naar minimaal 27 MW. Voor dit deel is het Havenbedrijf verantwoordelijk.

De bestaande windmolens hebben een tiphoogte (hoogste punt van de wieken) van 110 meter. De nieuwe windmolens hebben een tiphoogte van circa 150-210 meter. De twee windmolens uit 2015 blijven staan. Deze windmolens hebben een tiphoogte van 125 meter.

Daarnaast wordt onderzocht of  - conform de opgave van de Provincie Zuid-Holland - het windpark in oostelijke richting uitgebreid kan worden met een aantal nieuwe windmolens met een vermogen van minimaal 9 MW en maximaal 12 MW. Deze nieuwe windmolens hebben een tiphoogte van circa 150-210 meter. De provincie Zuid Holland heeft op 21 december 2017 deze zoeklocatie voor dit windpark vastgelegd in de herijking van de Verordening Ruimte en Mobiliteit. Gezien de vele onderzoeken en het verkrijgen van diverse vergunningen worden deze windmolens naar verwachting in 2020-2021 gebouwd.

De gemeente Rotterdam houdt op 16 en 18 januari, samen met De Wolff en het Havenbedrijf, informatiebijeenkomsten voor bewoners en bedrijven. Op 16 januari is er een sessie in Maassluis, twee dagen lager volgt Rozenburg (Donderdag 18 januari 2018 van 19.00 tot 21.00 uur in de Stadswinkel Rozenburg, Jan van Goyenstraat 1 in Rozenburg). De periode om bezwaar te maken loopt vanaf nu tot en met 1 februari 2018.

Bron en delen van de tekst: Gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam.