Rozenburg is voor sommige het walhalla, voor andere een plaats waar je hooguit even tijdelijk komt wonen maar als het kan snel voorbij rijdt. Feit is dat er veel veranderd is in en rondom Rozenburg, en van het dorp en de diverse buurtschappen niets meer over is dan nostalgie voor de wat oudere Rozenburgers die de goede oude tijden, als die er waren, nog hebben meegemaakt. Voor de mensen die er in de jaren 60/70 kwamen wonen het ‘Groene Hart van de Botlek en Europoort’. Een dorp dat de laatste 50 jaar is gegroeid van +/- 3500 inwoners naar +/- 13000 inwoners Rozenburg is inmiddels een deeltje van Rotterdam en uniek of niet een stukje Rotterdam zonder stoplichten.

Ooit was Rozenburg een zandbank waar vader en zoon Bisdommer de eerste bewoners waren, de zandplaten waren ontstaan in de monding van de Maas, vader en zoon hadden het gepacht om er vogels te vangen. Deel van de overeenkomst, als we de geschiedenisboekjes er op naslaan, was het bedijken van de zandplaten. Na de periode van de familie Bisdommer, 28 jaar, kwamen er 4 kapitaalkrachtige mannen die de inpoldering verder moesten afmaken. Het eeuwige gevecht tegen het water was begonnen en daar is anno 2018 niet heel veel aan veranderd. Onlangs, op 3 januari 2018, werden de deuren van de Maeslantkering nog gesloten. Eigenlijk gebeurd dat bij een waterstand van 3 meter boven NAP maar dit keer al bij 2.60 meter werd de toegang naar Rotterdam afgesloten. Waarschijnlijk ook als een test onder stormachtige omstandigheden. Gelukkig komt een sluiting, behoudens de jaarlijkse test in september niet vaak voor. Voor de sluiting in 2018 was de voorlaatste sluiting in 2007.

Wat is er nu nog over van de dijken die Rozenburg in vroeger jaren moesten beschermen en vooral hoe hoog zijn de dijken nu in vergelijk met NAP en wat is dan het diepste punt van Rozenburg. In het dorp is weinig meer over van de dijkjes die vroeger de boerderijen en landerijen en de tuinbouw moesten beschermen. Misschien de Zanddijk waar de huizen nog als dijkwoningen zijn gebouwd. Maar echt beschermd wordt Rozenburg door de Noordzeeweg en de Boulevard. Als we die hoogte vergelijken met Nap komen we toch wel uit op meer dan 7 1/2 meter plus als we het over de Boulevard en de Noordzeeweg hebben. Overigens is NAP, Normaal Amsterdams Peil, gemiddelde zeeniveau en wordt gebruikt als referentiepunt voor alle peilpunten in Nederland. De dijken rondom Rozenburg zijn dus nog altijd nog 4 ½ meter hoger dan het punt waarop de Maeslandkering dicht gaat. Bewoners van Rozenburg kunnen zich wat dat betreft wel veilig voelen. Het laagste punt van Rozenburg ligt op +/- 20 centimeter boven NAP en de gemiddelden variëren van 1 meter tot die 20 centimeter. Uitzonderingen zoals de Zanddijk +/- 2.7 meter boven NAP daargelaten. Het laagste punt van Rozenburg (wat wij hebben kunnen vinden) ligt achter de Wilgentuinen waar de kinderboerderij is gesitueerd. Ook eens kijken hoe hoog je huis staat ten opzichte van NAP klik dan hier om op de site te komen van de hoogtekaart van Nederland. Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een digitale hoogtekaart voor heel Nederland. Het bevat gedetailleerde en precieze hoogtegegevens met gemiddeld acht hoogtemetingen per vierkante meter.