De wat oudere Rozenburgers weten het natuurlijk nog wel ergens midden in een weiland werd een brug gebouwd, en het water kwam pas later. Best wel indrukwekkend en ingenieus voor die tijd. We praten over de jaren 'zestig' toch alweer een poosje geleden. Inmiddels is de brug bijna aan zijn pensioen toe (technische levensduur) in 2020. En intussen uitgegroeid tot een bottleneck in de kruising van het spoor- en scheepvaart verkeer. Beide zullen in de toekomst niet afnemen maar toenemen, en het capaciteitsknelpunt is ook nog eens een knelpunt met risico's zo bleek op 18 juni 1995 toen het zeeschip Hual Trident de Calandbrug ramde en het toen enkele spoor maar net gespaard bleef. Er moest dus iets gebeuren, niet alleen voor nu maar zeker ook naar de toekomst toe.

 

Lange studies

Twee zaken werden heel snel duidelijk, van de Brittannië haven een binnenvaarthaven maken en slopen of van de Calandbrug een vaste brug maken waren geen optie. Oftewel de brug moet blijven voor alle andere doeleinden behalve het spoor en voor de treinen een ander traject zoeken zodat scheepvaart en railvervoer elkaar niet meer kruisen. In de jaren '90 is de brug aangepast van enkel naar dubbelspoor. Dit had direct gevolgen voor de berekende levensduur van de brug, die werd van 2069 naar 2020 bijgesteld. Samen opgeteld met het toenemende treinverkeer, om de wegen te ontlasten, niet alleen een probleem voor deelgemeente Rozenburg maar voornamelijk voor de economie van Nederland en het Europese achterland. Er werden 7 alternatieven bekeken. Natuurlijk de brug renoveren en vervolgens 6 tracés waar eventueel het spoor zou kunnen lopen zonder gebruikt te maken van de brug. Een vaste brug was geen optie, immers dan kon de zeescheepvaart de Brittanniëhaven niet meer bereiken. De alternatieven spooromleggingen waren bovenlangs Rozenburg (Boulevard), Zuidkade Brittanniëhaven, over het terrein van Huntsman, Theemsweg (verhoogd), Nieuwe Sluisweg en overzijde Hartelkanaal. Bij een aantal kon er snel een streep doorheen. Bovenlangs Rozenburg is een omweg en moet nog steeds het Hartelkanaal worden gekruist, geen optie. Over de kade aan de Zuidzijde van de Brittanniëhaven heeft te veel impact op de daar liggende bedrijven. Dat lijkt in principe ook zo voor het tracé over het terrein van Huntsman alhoewel dat tracé veel korter is en de kosten van omleidingen van productieprocessen meegenomen moeten worden. Deze optie is wel verder onderzocht. De Nieuwe Sluisweg en de overzijde van het Hartelkanaal zijn niet verder onderzocht. Langer tracé en nieuwe kruisingen met A15 en Seinehaven, geen optie in deze studie. Na de studie bleek het Theemsweg tracé de voorkeursoptie, maar nu wordt het vooral een kwestie van financiële middelen en daar moet ook Europa (lees parlement in Brussel) aan bijdragen.  

Voorkeursoplossing

“Het Theemswegtracé sluit het best aan bij de realisatie van de doelstellingen.”

De oplossing die het best past bij de doelstellingen om de levensduur van de brug te verlengen en het capaciteitsknelpunt op te lossen is om een nieuw tracé aan te leggen voor het treinverkeer, conform het alternatief “Theemswegtracé”. Hiermee kruisen het treinverkeer en de zeescheepvaart elkaar niet meer. De brug voor het wegverkeer blijft liggen en zal worden gerenoveerd. Met deze oplossing wordt een belangrijk capaciteitsknelpunt voor het spoorgoederenvervoer over de Betuweroute opgelost, doordat de Calandbrug als capaciteitsbeperkende schakel uit de Betuweroute verdwijnt. Tevens blijven de toegang voor de zeescheepvaart naar de Brittanniëhaven geborgd (onbelemmerde doorvaart) en blijft de brug de functie voor het wegverkeer vervullen. Het Theemswegtracé past binnen de wettelijke kaders voor milieu, natuur en leefomgeving. Het Theemswegtracé sluit goed aan bij de doelen van de Lange Termijn Spooragenda, de Havenvisie en het Regionaal Verkeers- en Vervoersplan omdat het ruimte biedt aan de groei van het goederenvervoer per spoor waardoor het bijdraagt aan de ambitie om een modal shift van goederenvervoer over de weg naar goederenvervoer over het spoor te realiseren.

 

“Daarom besluit het Rijk om het Theemswegtracé als voorkeursoplossing aan te wijzen.”

Met het Theemswegtracé wordt zowel de levensduur doelstelling als de doelstelling om het capaciteitsknelpunt toekomstvast op te lossen, bereikt.(bron rapport Staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu)

 

Voor deelgemeente Rozenburg een prima oplossing, immers het spoor en daarmee de geluidoverlast zal tot een minimum worden teruggebracht. De brug blijft voor route gevaarlijke stoffen en vrachtvervoer dat vanwege de hoogte niet door de tunnel kan. Ook als calamiteiten route is de brug van groot belang en het langzame verkeer richting Briele kan verder van de brug gebruik maken. De technische levensduur zal met wat kleine aanpassingen zeker weer terug naar de oorspronkelijke periode van 2069 of nog langer kunnen worden gebracht. Wat overblijft is de toename van de zeescheepvaart naar de Brittanniëhaven. De brug zal in de toekomst vaker open gaan voor de scheepvaart. Maar misschien zijn we wel bevoordeeld. Toeristen moeten er speciaal voor naar de Noordzeeweg komen om een dergelijk schouwspel te bewonderen en er honderden, zelfs duizenden foto's van te maken. Maar realiseer je dat maar eens als je haast hebt en voor de brug staat. Toch nog maar een sportterm om te eindigen "In voetbal is het simpel: je bent op tijd of je bent te laat. Als je te laat bent, moet je zorgen dat je op tijd vertrekt.". om J.C. uit tegenwoordig wonende Spanje maar eens te citeren.

 

Is dit de toekomst?

 


 

 

Hier moet het nieuwe tracé komen

 

 

 

Meer weten over dit project bezoek dan de informatieavond.

 

Gemeente Rotterdam
Locatie: Educatief Informatiecentrum, Noordzeeweg 6 in Rozenburg
Datum: dinsdag 10 maart 2015
Tijdstip: 19.00-21.30 uur
Om 19.30 uur wordt een presentatie gegeven. U krijgt de gelegenheid om vragen te stellen.
     

 

 

Of bekijk het hele rapport en klik op de foto hier onder voor de PDF file

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2022 www.sportenrozenburg.nl. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.
Friday the 7th. .