Het moet de wandelaars langs de Waterweg bij Rozenburg zijn opgevallen dat de strekdammen ter hoogte van de manege met elkaar worden verbonden. De eerste stenen zijn bij laagwater al zichtbaar. De strekdammen zijn er om de golfslag te breken maar er zijn meer plannen. Door het plaatsen van een 'Langsdam' ontstaat er ruimte waar de natuur zijn gang mag gaan om natuurlijke oevers te ontwikkelen. Wat heeft dat dan weer met parkeermeters te maken.

 

Parkeermeters

De gemeente Rotterdam is dit jaar begonnen met het vervangen van bijna 3000 parkeermeters. Parkeermeters zijn verouderd, werken nog met chipknip etc. en dus niet meer van deze tijd. In Charlois worden de parkeermeters gestript en van de 600 kilogram tellende betonblokken komen naar de Waterweg. De betonblokken worden gebruikt om de langsdammen te maken, samen met ander grof materiaal zoals hei- of betonpalen zodanig opgestapeld dat het water er tussendoor kan lopen. De dammen komen evenwijdig aan de oever te lopen en tussen de kribbe in. Achter de dammen wordt met schoonrestmateriaal, van bouwwerken wat vrijkomt uit de directe omgeving, de waterbodem ondieper gemaakt. Hierdoor ontstaan slikken tussen de kribben. Langs deze nieuwe natuurvriendelijke oevers  komt op deze manier leef- en foerageergebied (waar vogels komen om te broeden en waar ze voedsel vinden), maar ook een gebied voor trekvissen zoals de Atlantische steur en voor trekvogels. Het gaat om een gebied van vijf kilometer aan de zuidoever van de Nieuwe Waterweg op de landtong Rozenburg tussen Rozenburg en de stormvloedkering. Het water rondom de landtong is nu te diep voor veel planten- en vissoorten.

Verbreding Breeddiep

Als we met de fiets, brommer of auto naar de punt van de Landtong gaan is het altijd spectaculair als er binnenvaartschepen vlak langs de parkeerplaats varen. Dat is nog best manoeuvreren voor de schippers, immers het Breeddiep is maar 80 meter breed. Daar komt nu verandering in en de werkzaamheden zijn reeds in volle gang.

 

Jaarlijks varen er zo'n 50.000 binnenvaartschepen door het Breeddiep. De vaarweg tussen het Calandkanaal en de Nieuwe Waterweg wordt verbreed, van 75 meter naar 300 meter. Om toekomstbestendig te zijn en een grotere capaciteit aan te kunnen heeft het Havenbedrijf Rotterdam de baggeraar Van Oord de opdracht gegeven om het Breediep te verbreden.De operatie zal in twee fases plaatsvinden. Eerst zal er een 'tijdelijk Breediep' worden aangelegd in de waterkering. In deze fase zal er een opening van zo'n 80 meter worden gegraven. In augustus 2016 moet het eerste deel gereed zijn voor gebruik. Later, in de tweede fase, zal de kering tussen de tijdelijke en de oorspronkelijke Breediep worden weggegraven.

 

Groene Poort

Ook de vrijgekomen materialen van het Breeddiep zullen worden gebruikt voor het aanleggen van de langsdammen en het ondieper maken van de Waterweg ter plekke. In 2013 tekenden Wereld Natuur Fonds, Rijkswaterstaat, de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf de samenwerkingsovereenkomst ‘De Groene Poort’ om met vrijkomende materialen natuurlijke oevers langs de Nieuwe Waterweg te ontwikkelen. Het Havenbedrijf denkt mee aan de toekomst van dit gebied, niet alleen de scheepvaart maar zeker ook aan de werk- en leefomgeving van dit gebied. Het fraaie Landtongpark, de vorig jaar aangelegde Dorpstuin zijn daar andere voorbeelden van.