Geachte aanwezigen maar bovenal beste Rozenburgers,

 

Voor die mensen die mij niet kennen: mijn naam is Arthur Vuijk en ik ben voorzitter van de plaatselijke volleybalvereniging Vovero en als één van de toekomstige gebruikers samen met Marjan Vroegindeweij nauw betrokken bij het ontwerp van de te bouwen Rozenburcht.

 

Onze betrokkenheid bij de uiteindelijke bouw van een MFC startte op 12 oktober 2009 toen voor het eerst de klankbordgroep gebruikers bijeenkwam om te komen tot een Programma van Eisen. Op dat moment bleek al dat de toenmalige zelfstandige gemeente Rozenburg de inbreng van de gebruikers bij de totstandkoming van de plannen belangrijk vond en gelukkig heeft de gemeente Rotterdam dit standpunt bij de bestuurlijke reorganisatie eveneens ondersteund.

 

De bouw van de Rozenburcht is belangrijk voor het waarborgen van sportfaciliteiten voor de vele actieve Rozenburgse verenigingen naar de toekomst toe. Want hoewel de stenen van de huidige Rozet nog niet versleten zijn is de keuze voor het combineren van multifunctionele sportfaciliteiten en zwembad een logische waarbij er uitgebreidere mogelijkheden worden geboden voor schoolsport, verenigingen en overige gebruikers.

 

De komst van de Rozenburcht maakt het mogelijk om in de toekomst het sportaanbod uit te breiden, variërend van een mogelijke revival van het basketbal (wie herinnert zich de Breukhoven Stars nog), korfbal of het aanbieden van sport voor minder validen als bijvoorbeeld zitvolleybal.

 

Marjan en ik hebben het zeer op prijs gesteld dat onze inbreng in de ontwerpvergaderingen altijd zeer serieus genomen werd door zowel de gemeente als de architect Koen van Velzen. Ondanks ons gebrek aan bouwkundige kennis heeft het ontwerpteam ons telkens met geduld aangehoord en de ideeën vertaald in realiseerbare oplossingen.

 

Oplossingen die hebben geresulteerd in een bouwbaar plan waarbij er met heel veel aspecten rekening is gehouden. Of we daarmee het perfecte gebouw hebben ontworpen zal nog moeten blijken maar wees er van overtuigd dat er heel veel energie is gestoken in de benadering daarvan.

 

Ik wil het ontwerpteam dan ook heel hartelijk danken voor de goede samenwerking in de afgelopen 2 jaar, we zijn er nog niet en er zullen ongetwijfeld nog knopen doorgehakt moeten worden maar ik heb alle vertrouwen dat we in goede harmonie ook deze besluiten kunnen nemen.

 

Ik wens de bouwers van de Rozenburcht een voorspoedige en vooral veilige bouw toe en ik kijk nu al uit naar de opening in het voorjaar van 2016.

 

Tenslotte dank ik in het bijzonder Marjan Vroegindeweij met wie ik de maandelijkse ontwerpvergaderingen heb bezocht. Marjan, dank voor je inbreng, de gesprekken in de auto, de talloze mailtjes en je tomeloze inzet.

 

Copyright © 2022 www.sportenrozenburg.nl. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.
Friday the 7th. .