Er is nog een gaatje in de begroting maar het Theemsweg-tracé lijkt meer dan de ideale oplossing voor het vol benutten van de Betuweroute en het spoortransport naar het achterland en de rest van Europa. Het project is begroot op 366 miln. Het Rijk doet 157 miln. in het potje, het Havenbedrijf 80 miln. en Europa (Brussel) nog eens 60 miln. een te kort van een kleine 70 miln. Toch lijkt het project door te gaan. Die 70 miln. moeten er nog ergens voor het einde van dit jaar komen, anders overweegt het Rijk alsnog voor een ingrijpende renovatie van de brug en blijft de kruising tussen spoor en zeevaart bestaan.

 

Voor de economie en de positie van de Rotterdamse Haven van groot belang om er voor te zorgen dat de scheepvaart met bestemming Brittanniëhaven en de spoorlijn van de Betuweroute elkaar in de toekomst niet meer kruisen. Een toename van het treinverkeer is ook van belang om vooral het containervrachtverkeer per truck rondom Rotterdam te verminderen en daarmee de milieueffecten. In een rapport van het Havenbedrijf wordt gesproken over 'Modal Shift' ... Containerterminals zijn verplicht meer per binnenvaartschip en trein te vervoeren en minder met de truck .... In dat plan past natuurlijk de ontregeling van het treinverkeer door de kruising met het scheepvaartverkeer t.b.v. de Brittanniëhaven niet. Het spoor over de Calandbrug is daar de bottleneck

 

Nieuwsbericht Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bij de aanpak van de verouderde Calandbrug in de haven van Rotterdam wordt gekozen voor een oplossing waarbij het treinverkeer en de zeescheepvaart elkaar niet meer kruisen. Dit schrijft staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) vandaag aan de Tweede Kamer. In 2013 maakte Mansveld al bekend 158 miljoen euro te reserveren voor de aanpak van de brug. Eerder dit jaar werd duidelijk dat uit de Europese TEN-T subsidie nog eens 60 miljoen wordt bijgedragen. Het Havenbedrijf Rotterdam neemt de realisatie van de nieuwe verbinding via de Theemsweg op zich en heeft hier 80 miljoen euro voor gereserveerd.

De stalen Calandbrug uit 1969 is in 2020 aan technische vernieuwing toe. De brug is een belangrijk verkeersknooppunt: al het treinverkeer over de Betuweroute van en naar Europoort en de Maasvlakte rijdt er overheen, de brug vormt de enige toegangspoort voor de zeescheepvaart van en naar de Brittanniëhaven en vormt bovendien een doorgaande wegverbinding voor auto- en vrachtverkeer. Door de havenspoorlijn te verleggen rijdt het treinverkeer straks niet langer over de Calandbrug, maar via een nieuwe verbinding op een verhoogd spoorviaduct langs de Theemsweg. De brug voor het wegverkeer blijft liggen en wordt gerenoveerd.

Optimale benutting Betuweroute

Met de keuze voor het verleggen van de spoorverbinding wordt het probleem dat het toenemende treinverkeer op de Betuweroute in de toekomst te vaak moet wachten op schepen die onder de brug door willen varen voorkomen. Met het oog op de ontwikkeling van de Betuweroute is het belangrijk dat de capaciteit van die verbinding straks optimaal kan worden benut.

Omdat een goede doorstroming van het verkeer van groot belang is voor de Rotterdamse haven is gekozen voor het zogeheten Theemswegtracé. Het Havenbedrijf Rotterdam neemt de voorbereiding en de aanleg van de nieuwe spoorverbinding op zich. Nu de hoogte van de TEN-T subsidie bekend is, werkt het havenbedrijf aan een kostendekkend plan voor de nieuwe spoorverbinding. Dit plan moet in december van dit jaar rond zijn. 

Eind dit jaar definitief besluit

Als het Havenbedrijf Rotterdam de financiering niet rond krijgt, dan herziet staatssecretaris Mansveld haar keuze voor het Theemswegtracé. In dit geval wordt de Calandbrug volledig gerenoveerd voor gebruik via weg én spoor. De levensduur van de brug wordt dan met minimaal vijftig jaar verlengd. Door dit jaar nog een definitief besluit te nemen, kan de oplevering van de nieuwe spoorverbinding in 2020 plaatsvinden.

De keuze voor het Theemswegtracé is door het ministerie van IenM en het Havenbedrijf Rotterdam gemaakt in overleg met Rijkswaterstaat en ProRail. De verwachte milieueffecten vallen binnen de wettelijke kaders. De wensen en bezwaren van omwonenden, bedrijven en betrokken gemeenten zijn in de keuze meegenomen.

 

{youtube}9WjE5CU7fDk{/youtube}

 

Bronnen: Ministerie van Infrastructuur en Milieu / Havenbedrijf Rotterdam